Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Body & Silence verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Body & Silence, neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Body & Silence. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven Body & Silence stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam. achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Body & Silence. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Body & Silence via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel u website.

Analytics De website van Body & Silence verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Bewaar periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Body & Silence, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam, achternaam worden opgeslagen op onze eigen server. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door in te loggen in je account en daar deze nieuwsbrief uit te schakelen.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Body & Silence via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 1 jaar terug bewaard.
Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Body & Silence of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met Two Factor Authentication. Bij deze Two Factor Authentication verificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Body & Silence. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Body & Silence privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Body & Silence vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Body & Silence. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Body & Silence. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Body & Silence opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Body & Silence al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Body & Silence vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Body & Silence jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. onder toezending van een kopie id. bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id. bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Body & Silence verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Body & Silence via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Body & Silence Body & Silence de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Body & Silence met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Body & Silence behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Body & Silence dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Body & Silence te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


TOP
Follow Us