Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

INFORMATIE

Simm wordt zorgprofiel, zonder zorgprofiel geen vergoeding meer per 1-1-2015, u moet naar de huisarts /podotherapeut voor het vaststellen van een zorgprofiel.
Zonder zorgprofiel geen vergoeding, zorg dat u per 1 januari 2015 een zorgprofiel heeft.
Voetzorg 2015 voor diabetes patiënten
Heeft u diabetes mellitus (DM) en een verhoogd risico op een wond? Of is in het verleden een SIMM’s classificatie bij u vastgesteld? Dan bent u waarschijnlijk onder behandeling van een podotherapeut en/of een pedicure. In dat geval gaat er voor u het een en ander veranderen in 2015.
De veranderingen
Waar nu de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen.
Een zorgprofiel is een soort pakket wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.
Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.
Wat betekent deze veranderingen voor u?
U heeft diabetes mellitus en door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen en u een bezoek brengt aan de podotherapeut.
De podotherapeut zal naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en wanneer noodzakelijk met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.
Kosten en vergoedingen
Uw persoonlijke zorgprofiel is een vereiste om in 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*.
Er is dan sprake van een SIMM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.
Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken.
Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.
* Voor Zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar.
Kijk voor een compleet overzicht op www.podotherapie.nl/vergoedingen.
Let op!
Staat u per 1 januari 2015 onder behandeling van een pedicure en is er geen persoonlijk behandelplan en een zorgprofiel vastgesteld door de podotherapeut? Dan zal uw behandeling niet meer worden vergoed uit de basisverzekering.

Alle patiënten met DM type 2 en een zorgprofiel 1 vallen gewoon onder de aanvullende verzekering, echter wel ook bij de podotherapeut.

Zorgprofielen 2 3 en 4 vallen niet meer onder de pedicure, u moet naar de podotherapeut, het kan zijn dat deze het weer uitbesteed aan een medisch pedicure, maar tot dusver is dit nog niet van toepassing.

Verdere informatie is nog niet bekend

Jammerlijk genoeg moet ik deze uitleg ook op mijn website vermelden.
10 jaar lang is er veel veranderd en heb ik met mede collega’s de schouders er onder gezet om ons te ontwikkelen en aan de eisen te voldoen. Dit heeft veel van ons qua investering en tijd gevraagd en vooral de ouderen collega’s en collega’s met chronische ziekten werken nu zonder verzekering als zijzelf ziek of arbeidsongeschikt worden.
Starters die jong zijn, hebben hier een betere mogelijkheid. Weinig salaris tot wel onder het minimum en dit is helaas nog steeds niet geheel recht te trekken. De verzekeraar vergoed van vele diabetici/reuma cliënten een behandeling, dit mede door ons lidmaatschap bij ProVoet, Procert. Dit met de eisen en cursussen geeft ons veel kosten. Dit maakt dat onze prijzen ook hoger liggen en dat u misschien niet voor het hele jaar de tarieven helemaal vergoed krijgt. Maar zie dit als en investering van de zorg voor uzelf dat deze zorg van belang is voor uw gezondheid en dat de vergoedingen de prijzen redelijker houden dan dat u alle kosten heeft. Tevens wordt er van ons vaak verlangd om de diabetici met Sim II en Sim III (complicaties aan de voet) vaker in onze praktijk voor behandeling te laten terug komen. Dit vraagt ook nog weer meer specialistische kennis en behandeling.

Helaas is dit weer in strijd met de aantal vergoedingen of het totaal bedrag.

Graag zie ik u in mijn praktijk en laat u graag kennis maken met mijn goede behandelingen.


TOP
Follow Us