Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

Schoonheids/Pedicure Salon

Body & Silence

Telefoon 06-24248312

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienst en overeenkomst tussen Body & Silence aan de Prinses Margrietlaan 86-1 te Uithoorn. Ingeschreven bij KVK te Uithoorn onder nummer 28098581 en de consument. Alwaar de voorwaarden zijn gedeponeerd.

De consument is een ieder die goederen en/of diensten afneemt van Body & Silence De consument is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit enige overeenkomst met Body & Silence D.m.v. het maken van een afspraak telefonisch of persoonlijk voor een dienst of afnemen van een product verklaart consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Body & Silence heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Levering
1.1. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten en/of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Body & Silence garandeerd echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn, Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

1.2. Er wordt geen schadevergoeding gegeven op een evt. allergische reactie van consument op bepaalde producten/diensten.

Afspraken
1.1. Afspraken gemaakt via e-mail, telefonisch dan wel persoonlijk door de consument dienen te allen tijde nagekomen te worden.

1.2. Bij verhindering dient uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak verzet dan wel afgezegd te worden.

1.3. Wanneer consument zich niet houdt aan deze afspraak is Body & Silence gerechtigd om de kosten ter grootte van de gemaakte afspraak in rekening te brengen van de consument.

1.4. Bij het niet betalen van deze rekening (punt 1.3) is Body & Silence gerechtigd om de vordering uit handen te geven van een incassobureau, deurwaarder en de gemaakte kosten te verhalen op de consument. Tevens zal wettelijk verzuimrente van 1.5% in werking treden.

1.5. Body & Silence zal alleen in noodgevallen, ziekte personeel, stroomstoring etc, de consument benaderen voor het verzetten van de afspraak, zij zal haar uiterste best doen dit te voorkomen. Betaalwijze

Betaalwijze
1.1. Betaling geschiedt dmv contant of pin direct na afname van producten/ of dienst.

1.2. Alle prijzen zijn inclusief 19%  druk en typefouten onder voorbehoud. Aansprakelijkheid 1.1. Body & Silence kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

1.2. Body & Silence is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, productadvies/huidverzorgingadvies, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, prijslijst of informatiefolders, zelfs niet wanneer Body & Silence tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

1.3.Body & Silence is niet aansprakelijk voor productfouten noch voor de daaruit voortvloeide schade, voor zover deze te wijten zijn aan haar leveranciers.

1.4. Body & Silence is niet aansprakelijk voor gedrag/handelen van de consument in het instituut waardoor zij zichzelf leed aanbrengt.

1.5. Body & Silence is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen, alle eigendommen van consument brengt of laat zij op eigen verantwoording achter.
 
Aansprakelijkheid
1.1. Body & Silence kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

1.2. Body & Silence is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit typefouten, productadvies/huidverzorgingadvies, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, prijslijst of informatiefolders, zelfs niet wanneer Body & Silence tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

1.3.Body & Silence is niet aansprakelijk voor productfouten noch voor de daaruit voortvloeide schade, voor zover deze te wijten zijn aan haar leveranciers.

1.4. Body & Silence is niet aansprakelijk voor gedrag/handelen van de consument in het instituut waardoor zij zichzelf leed aanbrengt.

1.5. Body & Silence is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen, alle eigendommen van consument brengt of laat zij op eigen verantwoording achter.


TOP
Follow Us